Organisatie:

 

- Overeenkomsten van opdracht aan 

  ons kantoor worden uitsluitend gesloten 

  met mr. Ralph Beckers in persoon.

- Het kantoor heeft geen banden met enig 

  andere organisatie of rechtspersoon.

- Bij uitzondering (vakantie, ziekte) is 

  waarneming geregeld door 

            # mw. mr. W. (Wendy) Searle te Wervershoof 
            mw. mr. I.M. (Inez) Thieme te Zaandam.

- mr. Ralph Beckers is voor 

  beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

- Het kantoor heeft geen rekening ten behoeve 

  van derdengelden.